STICHTING EEN HELPENDE HAND          SEHH

 

                 Helpt kinderen in Sri Lanka en Sierra Leone                                                                 

 

                             

 

 

Home

                                                              

Stichting Een Helpende Hand (SEHH) ondersteunt kleinschalige projecten in vooral Sri Lanka en Siėrra Leone.

 

Onze doelstelling

Hulp aan de allerarmsten, zonder onderscheid tussen ras, geloof of geslacht, in nauwe samenwerking met gevers en ontvangers

‘van hart tot hart, van hand tot hand’.

Onze werkwijze

Stichting Een Helpende Hand (SEHH) is een kleine charitatieve organisatie, die projecten ondersteunt in de arme gebieden van Sri Lanka en Siėrra Leone.

De hulp is kleinschalig en gaat vooral uit naar scholen, tehuizen voor gehandicapten en lokale hulpverleners.

Het bestuur van de stichting heeft directe en vertrouwde contacten opgebouwd en wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de resultaten van projecten in verslagen, foto’s en filmopnamen.

Jaarlijks worden met de ontvangende partijen afspraken gemaakt over de besteding en verantwoording van de giften.

De stichting hecht veel belang aan persoonlijke relaties en vriendschap tussen bestuur, donateurs en begunstigden.

SEHH voert geen grote acties, de stichting verkrijgt vooral sympathie en steun door middel van mond tot mondreclame.

De belangrijkste inkomsten komen van spontane en jaarlijkse giften van vaste donateurs, spontane giften, bijdrage van andere charitatieve instellingen en vanuit bijzondere activiteiten zoals ‘Samen aan tafel voor het goede doel’, statiegeldacties, verkoop van eigengemaakte producten op jaarmarkten.

 

Elke donatie, groot of klein wordt door ons zeer op prijs gesteld.

 

D:\Pictures\Website SEHH\Sri Lanka\Febr-2013\2a.JPG          

 Sri Lanka                                                                 Sierra Leone

  

Home

 

De Stichting

Nieuws!

Contact

Giften

Sri Lanka

Siėrra Leone

Donateur projecten

Project bezoeken

Landen info

Nieuwsbrieven

 

Klik hier voor het laatste reisverslag

 

Click here for the latest travel report

 

 

            

                     Sri Lanka   

 

 

                      

                                        Sierra Leone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Mail ons

-

 

Copyright