Doneren

Bankrekeningen

Uw giften zijn welkom op een van de bankrekeningen van

Stichting Een Helpende Hand:

NL76 INGB 0006 8919 57

NL03 ASNB 0854 6928 43

ANBI

SEHH heeft een ANBI status. Giften zijn derhalve aftrekbaar van de belasting. Zie www.anbi.nl voor meer informatie.


Gegevens

Naam:                Stichting Een Helpende Hand

Voernaam:         SEHH

RSIN-nummer:  802040202

Adres:                Berkstraat 21, 2565 MR, Den Haag

E-mail:               info@sehh.nl

Telefoon:           070-3656168

 

Periodieke overeenkomst

Wilt u jaarlijks een vast bedrag aan SEHH overmaken, met maximaal voordeel van belastingaftrek, dan kunt u dit ook doen via een Periodieke Overeenkomst. Daarvoor hoeft u niet meer naar een notaris. Een onderlinge overeenkomst met SEHH is voldoende. Daarin zegt u voor minimaal 5 jaar een jaarlijkse vaste gift toe. U en SEHH ondertekenen beiden dit document. Dit document voldoet aan de eisen om uw jaarlijkse gift als aftrekpostaftrek bij de Belastingdienst op te geven. Wij helpen u graag bij het invullen. Het formulier vindt u ook op de website van de Belastingdienst.

 

Privacy-beleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening van Gegevensbescherming van kracht. De stichting beheert voor haar werk persoonsgegevens. Van donateurs worden naam, woonadres en emailadres opgeslagen en bijgehouden. Wij gebruiken de adresgegevens uitsluitend voor het verzenden van de jaarlijkse nieuwsbrieven en nieuwjaarskaarten. Ingeval van emailverzending voorkomen wij ongewenste verspreiding van adressen door het gebruik van de bcc (blinde kopie). De persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met andere organisaties of personen. In onze (openbare) boekhouding worden alleen donerende organisaties vermeld, niet de namen en adressen van individuele donateurs.

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over het privacy-beleid, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de stichting.