Sri Lanka

SEHH onderhoudt vanaf de oprichting een warme band met Boeddhistische hulpverleners en zusters van de Carmel Congregatie. Sinds enkele jaren ondersteunen we ook de Oblates of Mary Immaculate (OMI) en Caritas Sri Lanka. Daarbij werken we nauw samen met de Nederlandse organisaties HAVONOS en Rockids en krijgen we steun van Wilde Ganzen.

 

Eerste contacten

In 1988 vond de eerste ontmoeting plaats met de Boeddhistische monnik Pannindriya Thero, hoofd van een Boeddhistisch opleidingscentrum in Colombo. Wij steunen hem jaarlijks met een bijdrage voor zijn sociale activiteiten. Hij bracht ons in contact met Sunethra Weerasinghe, die de zorg op zich heeft genomen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Zij beheert twee tehuizen in Colombo, met bijeen ca. vijftig bewoners.

Sunethra weet de tehuizen draaiende te houden met giften vanuit de omgeving voor de dagelijkse levensbehoefte. Voor huishoudelijke aankopen en het onderhoud van de gebouwen is zij afhankelijk van buitenlandse donaties. SEHH helpt haar al dertig jaar.

 

Saranankara Thero

Deze energieke en toegankelijke monnik bouwt aan een dorpsgemeenschap van arme boeren in de buurt van Kandy. Jongeren krijgen extra les op zijn zondagsschool en hij kijkt om naar de noden in zijn dorp. SEHH verleent een jaarlijkse bijdrage aan zijn ‘Studiefonds’ en maakte een computertraining mogelijk voor de jonge studenten. En dat loopt goed!

 

Carmel Congregatie

De stichting heeft gedurende vele jaren ook een goede band opgebouwd met Zusters van de Carmel Congregatie. Zij werken verspreid over het land in arme stadswijken en achtergebleven regio’s. Zij zorgen voor o.a. onderwijs aan de allerarmsten, huisvesting van (wees)meisjes in internaten en de opvang van alleenstaande ouderen. Anno 2022 helpen wij zuster Therese Ranee met een onderwijsprogramma in het noorden. En we bezorgden een dagje uit voor vijftig bejaarden van het Carmel ‘Home of Compassion’ in Colombo.

 

Oblates of Mary Immaculate (OMI)

Het noorden van Sri Lanka is door de jarenlange strijd tussen Tamil-rebellen en het regeringsleger sterk onderontwikkeld. Een van de organisaties die met en tussen de bewoners aan de opbouw werkt is OMI. De ‘Fathers’, stoere bikkels, zijn op verschillende locaties in rurale gebieden actief. Zij doen aan gemeenschapsvorming, geven onderricht aan jongeren, helpen kleine boeren en exploiteren zelf landbouwgrond. Wij werken hier nauw samen met Havonos uit Raalte en Rockids uit Hilversum, die op dezelfde basis als SEHH opereren.  In 2023 droegen we, met steun van Wilde Ganzen, bij aan de aanleg van zonnepanelen op twee opleidingscentra.

 

Father Jeyabalan

Deze actieve priester werkt ook in het achtergebleven noorden van Sri Lanka. Sinds 2020 helpen we hem met het begeleiden en financieren van talentvolle jongeren die een studie volgen.

'Organic Agriculture Project'

In 2024 starten we een agrarisch project voor vijftien huishoudens. Zij worden door deskundigen van de overheid getraind en krijgen materiaal om zelf groente te verbouwen. SEHH werkt hier samen met de stichting Rockids uit Hilverseum, terwijl Wilde Ganzen 50% van de kosten bijdraagt. Als het project dit jaar slaagt, wordt het nog eens twee jaar verlengd, met meer deelnmers.

                                                       Pannindriya Thero

'Poyaday' - Sunethra en Saranankara spreken dorpsgemeenschap toe  

De Zusters van de Carmel Congregatie

OMI-Fathers: 'bikkels'