Nieuws

Actueel: COVID-19

Het wereldwijde Coronavirus gaat helaas niet voorbij aan onze twee donorlanden. Zowel in Sri Lanka als in Sierra Leone worden langzaam meer zeker steeds meer besmettingen geconstateerd. Uit voorzorg zijn in beide landen alle scholen tot nader order gesloten. Er geldt in Sri Lanka een streng uitgaansverbod, waar leger en politie de hand aan houden. Beide landen lijden nog het meest  onder de economische terugval. Voedsel raakt schaars en onbetaalbaar. Dat betreft vooral het arme deel van de bevolking, dat voor zijn dagelijks levensonderhoud afhankelijk is van een dagloon.

 

SEHH is gestart met hulp te bieden via onze bekende relaties. In Sri Lanka is geld gegaan naar Sunethra, Fr. Marius en de Fathers in het arme Noorden van het land, dit in samenwerking met Rockids, Havonos en Wilde Ganzen.  Onze monnik Saranankara is zelf in actie gekomen om mondkapjes te produceren.

 

In Sierra Leone hebben we hulp geboden aan EducAid, de organisatie waarmee we samenwerken op het gebied voor training aan het leerkrachtenteam op de school in Yele. Deze organisatie probeert het onderwijs tijdens de lock-down aan de gang te houden en verzorgt voorlichting in diverse gebieden en talen. Ook hebben we gehoor gegeven aan de oproep van het LHMC in Yele voor bijdrage in de aanschaf van beschermingsmiddelen en voorlichtingsmateriaal.

 

Anno augustus 2020 kunnen we melden dat tot nu toe in beide landen een grote uitbraak is voorkomen. Dat ging en gaat wel ten koste van de economie en de voedselvoorziening. De hoopvolle berichten zijn dat de scholen binnenkort weer open gaan.

 

De actieve monnik Saranankara zelf achter de naaimachine voor de productie van mondkapjes

Fr. Marius overhandigt voedselpakket


Nieuwsbrief en reisverslagen

Download
Nieuwsbrief 2020
NIEUWSBRIEF SEHH december 2020.pdf
Adobe Acrobat document 5.6 MB

SEHH brengt elk jaar een nieuwsbrief uit. U kunt deze aanklikken en nalezen.  Daarnaast wordt van elk bezoek aan het land een reisverslag gemaakt. Donateurs krijgen deze nieuwsbrieven en reisverslagen per e-mail toegestuurd. Van enkele bijzondere gebeurtenissen staan hiernaast enkele video's. 

 

Nieuwsbrief 2019
Nieuwsbrief 2018
Nieuwsbrief 2017

 

Reisverslag Sri Lanka 2020
Reisverslag Sri Lanka 2019

Reisverslag Sierra Leone 2019

Video's

Tempelceremonie Sri Lanka

Bezoek Juniorschool Ethimale

Bezoek Sierra Leone deel 1

Bezoek Sierra Leone deel 2