Nieuws

Actueel: COVID-19

Het wereldwijde Coronavirus gaat helaas niet voorbij aan onze twee donorlanden. In Sierra Leone blijven de aantallen besmettingen beperkt. Doch in Sri Lanka is de situatie alarmerender. Uit voorzorg zijn in beide landen scholen tijdelijk gesloten. Er geldt in Sri Lanka een streng uitgaansverbod, waar leger en politie de hand aan houden. Beide landen lijden nog het meest  onder de economische terugval. Voedsel raakt schaars en onbetaalbaar. Dat betreft vooral het arme deel van de bevolking, dat voor zijn dagelijks levensonderhoud afhankelijk is van een dagloon.

 

SEHH biedt hulp via onze bekende relaties. In Sri Lanka is geld gegaan naar Sunethra, Fr. Marius en de OMI Fathers in het arme Noorden van het land, dit in samenwerking met Rockids, Havonos en Wilde Ganzen.  Onze monnik Saranankara is zelf in actie gekomen met de productie van mondkapjes.

 

In Sierra Leone hebben we hulp geboden aan EducAid, de organisatie waarmee we samenwerken op het gebied voor training aan het leerkrachtenteam op de school in Yele. Deze organisatie houdt het onderwijs tijdens de lockdown aan de gang met een systeem van 'remote learning'. Ook heeft SEHH gehoor gegeven aan de oproep van het LHMC in Yele met een bijdrage in de aanschaf van beschermingsmiddelen en voorlichtingsmateriaal.

 

Beide landen kampen ook in 2021 met het virus en de economische gevolgen daarvan. SEHH blijft de vinger aan de pols houden.

 

De actieve monnik Saranankara zelf achter de naaimachine

voor de productie van mondkapjes

Fr. Marius overhandigt voedselpakket


Nieuwsbrief en reisverslagen

SEHH brengt elk jaar een nieuwsbrief uit. U kunt deze aanklikken en nalezen.  Daarnaast wordt van elk bezoek aan het land een reisverslag gemaakt. Donateurs krijgen deze nieuwsbrieven en reisverslagen per e-mail toegestuurd. Van enkele bijzondere gebeurtenissen staan hiernaast enkele video's.  

 

Nieuwsbrief 2021

Nieuwsbrief 2020

Nieuwsbrief 2019
Nieuwsbrief 2018
Nieuwsbrief 2017

 

Reisverslag Sierra Leone 2021

Reisverslag Sri Lanka 2020
Reisverslag Sri Lanka 2019

Reisverslag Sierra Leone 2019

 

Video's

Tempelceremonie Sri Lanka

Bezoek Juniorschool Ethimale

Bezoek Sierra Leone: een kennismaking (deel 1)

Bezoek Sierra Leone: een kennismaking (deel 2)