SEHH

Stichting Een Helpende Hand (SEHH) is een kleine charitatieve organisatie, werkzaam in de arme gebieden van Sri Lanka en Sierra Leone. De hulp is kleinschalig en gaat uit naar scholen, tehuizen voor gehandicapten en lokale hulpverleners.

 

De missie van SEHH is hulp aan de meest kwetsbare kinderen en jongeren in onze donorlanden.

 

Het bestuur heeft de afgelopen dertig jaar directe en vertrouwde relaties opgebouwd. Jaarlijks maken wij afspraken over de besteding en verantwoording van de giften. Wij worden van de resultaten op de hoogte gehouden met verslagen en beeldmateriaal. 

De inkomsten komen van een vaste kring van donateurs. Daarnaast vragen en krijgen wij projectbijdragen van andere charitatieve instellingen, waaronder Wilde Ganzen.

 

De stichting maakt weinig kosten. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en de kosten van bezoeken aan de donorlanden komen niet ten laste van de stichting. Elke binnengekomen euro gaat voor 99% naar de projecten.


Het bestuur

Voorzitter - Piet Houtenbos (planoloog, oud-wethouder)                         
Penningmeester - T
ineke van Blijswijk (fysiotherapeute)                     
Secretariaat - Sita Kooij (werkzaam in het speciaal onderwijs)           
Lid - Nellie Hanemaaijer-van der Windt (lerares primair onderwijs) 

Adviseur- Frank 't Hart (fysiotherapeut)    

Bestuur SEHH: Piet, Tineke, Nellie, Frank en Sita

 

Samenwerking met Smarter Hospital Foundation (SHF)

In oktober 2023 hebben de besturen van SEHH en SHF besloten om nauwer samen te werken. Dat gebeurde al twee jaar in Yele, Sierra Leone, maar nu worden de krachten gebundeld voor al onze projecten in dit land. Wij menen dat we elkaar met kennis en vaardigheden goed kunnen aanvullen.

 

 

Klik hier voor informatie over bestuurszaken

Klik hier voor informatie over ANBI/AVG