Sri Lanka

Sri Lanka is een eiland in de Indische Oceaan, gelegen ten zuiden van India. Tot 1972 was de officiële naam Ceylon, alom bekend van de gelijknamige thee. Het land, ter grootte van bijna tweemaal Nederland, telt ongeveer 22 miljoen inwoners, verdeeld over ca. 70% Singalezen en 30% Tamils. Ruim twee derde van de bevolking is Boeddhistisch, het overige deel is Hindoe, Moslim en Christen.

Belangrijke exportproducten zijn thee, rubber, textiel en edelstenen. Hoewel het landelijk inkomen stijgt, neemt het verschil tussen rijk en arm toe. Naar gegevens van de Verenigde Naties leeft in Sri Lanka 22,7% van de bevolking onder de armoedegrens.  

Jarenlang woedde in het noordoosten een burgeroorlog tussen Regeringstroepen en de Tamilrebellen. In mei 2009 kwam een einde aan deze bloedige strijd. Eind 2004 werd het land getroffen door de tsunami, die in de kuststreken 35.000 slachtoffers maakte en veel schade veroorzaakte. Afgelopen jaren herstelde Sri Lanka zich van de rampspoed en profiteert het land van een groeiend toerisme. Die groei werd tijdens Pasen 2019 verstoord door gewelddadige bomaanslagen. In 2020 legt de wereldwijde corona-crises het toerisme volledig stil, zo’n 8% van de economie. Nieuwe armoede ligt op de loer.


Sierra Leone

Sierra Leone is een West-Afrikaans land, dat zich nog steeds herstelt van een tienjarige burgeroorlog in de periode 1991-2001. In de jaren 2014-2015 woedde er de ebola-epidemie. Die crises betekende een nieuwe tegenslag voor de opbouw van de economie. 70% procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens, 40% heeft geen toegang tot schoonwater, 80% geen toegang tot toiletten. Het grootste gedeelte van de bevolking is analfabeet: 53% van de mannen en 75% van de vrouwen. Er is een gemeenschappelijke taal, het Krio, een mengsel van Engels en lokale talen. Ongeveer 60% van de bevolking behoort tot de Soennitische islam en 30% is Christen. Vrijwel alle bewoners hangen het animisme aan. De verschillende religies gaan vreedzaam met elkaar om. Veel scholen zijn gemengd. Belangrijke exportproducten zijn mineralen (o.a. goud en diamant) en cacao. Momenteel wordt Siërra Leone door de Verenigde Naties geclassificeerd als een van de armste landen ter wereld.