Sierra Leone

Na de beëindiging van de burgeroorlog in 2001 startte SEHH hulp aan tien basisscholen in de vluchtelingenwijken rond de hoofdstad Freetown. Sinds 2008 helpen we twee grote middelbare scholen in het binnenland. We onderhouden directe contacten met de schoolleiding. Dat kan inmiddels via mail en App. Qua hulp investeren we minder in stenen en meer in mensen voor goed onderwijs.

 

Twee middelbare scholen

We onderhouden een relatie met de Yonibana Secondary School (in Yonibana/Mile92) en de Seventh Day Adventist (SDA) Secondary School in Yele. Beide scholen hebben een regionale functie en tellen elk ongeveer duizend leerlingen.


We zijn veertien geleden begonnen met het verstrekken van beurzen aan 150 meisjes. Bewust alleen meisjes. Zij zijn in deze landen cruciaal voor de opvoeding van kinderen, voor betere hygiëne en voor  economische vooruitgang. Het beurzenprogramma loopt nog steeds, zij het dat op hun verzoek nu ook talentvolle jongens in aanmerking komen. Verder helpen we de scholen met sanitaire voorzieningen, schoon water, sport en leermiddelen.


Afgelopen twee jaar zetten we in op de kwaliteit van het onderwijs zelf. Het niveau is bedroevend laag. SEHH sponsort (bij)scholing van leerkrachten en de studie van schoolverlaters, die leraar willen worden. Zij moeten beloven om na hun opleiding naar hun school terug te keren.

 

Yele

Vanaf september 2019 krijgen de vijftig leraren van SDA SS Yele een training in effectief lesgeven. Zij leren ook met meer respect de leerlingen, met name de meisjes, om te gaan. Het programma wordt verzorgd door de organisatie EducAid uit Sierra Leone. Lokale trainers brengen in Yele hun kennis en vaardigheden over.

 

In 2020 kwam in Yele een Science-leslokaal, met attributen voor natuurkundeles, gereed. Deze aanwinst maakte onderdeel uit van een gezamenlijk project met de Nederlandse Lion Heart Foundation (LHF), dat in Yele een ziekenhuis exploiteert.

 

Lion Heart Medical Centre

In 2010 vestigde LHF een klein ziekenhuis in Yele, toevallig in dezelfde plaats als waar SEHH actief was. Het telt zestig bedden en veertig personeelsleden. Aan het hoofd staat een Nederlandse tropenarts.

 

Het LHMC heeft behoefte aan gekwalificeerde krachten, zowel op medisch als administratief gebied. ‘Onze’ school zou daarvoor een goede kweekvijver zijn. Dat gegeven bracht ons bij elkaar voor het opzetten van een gezamenlijk project, genaamd ‘Sustainable workforce LHMC’:  extra training van het personeel van het ziekenhuis en verhoging kwaliteit SDA SS. Dat project is in 2020 uitgevoerd. De Nederlandse organisatie Wilde Ganzen droeg hier ook aan bij.

 

Yonibana

Voor de middelbare school in Yonibana voeren we hetzelfde programma als in Yele uit. Alleen in plaats van de training van leraren, is daar in 2020 op hun verzoek een voorlichtingsprogramma seksualiteit gestart. Twee leraren van de school hebben dit opgezet en voeren dit uit. De eerste resultaten zijn hoopgevend: minder zwangere meisjes op school!

 

Lopende projecten

De leraren in Yele zijn enthousiast over de training van EducAid. Dat programma wordt voortgezet, nu samen met de Nederlandse stichting Smarter Hospital, die zich inzet voor het basisonderwijs in Yele.  Met  hen en met steun van Wilde Ganzen wordt in 2021/2022 de modernisering van het onderwijs in gang gezet: zonnepanelen, laptops en trainingen. En 40 leerlingen die elke dag mijlenver moeten lopen, kregen een degelijke fiets ter beschikking.

 

Verdere programma's stellen we in dialoog met de scholen samen. Zij geven hun prioriteiten aan. Wij vragen ook naar hun eigen bijdrage, onder andere om het nieuwe lesmateriaal goed te kunnen onderhouden.  Het moet van beide kanten komen...!

Studiebeurzen worden uitgereikt in de vorm van schoolmateriaal: uniform, tas, boeken en schrijfgerei (en geld voor lunches)

 

Veertig mountainbikes voor leerlingen die veraf wonen (2021)

 

De zonnepanelen worden gemonteerd voor op het dak (2021)

 

Het nieuwe Science-leslokaal is gereed (2020)