Sierra Leone

Vlak na de beëindiging van de burgeroorlog in 2001 startte SEHH hulp aan tien basisscholen in de vluchtelingenwijken van de hoofdstad Freetown en vervolgens de twee scholen in het binnenland. Aanvankelijk deden we dit via vertrouwde lokale vertegenwoordigers. Sinds enkele jaren focussen we op en onderhouden we rechtstreeks contact met de twee middelbare scholen in het binnenland. Ook qua hulp hebben we onze bakens verzet. We investeren minder in stenen en meer in mensen via goed onderwijs.

Twee middelbare scholen

SEHH ondersteunt sinds 2008 twee middelbare scholen in de binnenlanden van Sierra Leone. Het gaat om Yonibana Secondary School en Seventh Day Adventist (SDA) Secondary School Yele. Beide scholen hebben een regionale functie en tellen elk ruim duizend leerlingen.


We zijn tien jaar geleden begonnen met het verstrekken van beurzen aan 150 meisjes. Bewust alleen meisjes, zij zijn in deze landen cruciaal voor de opvoeding van kinderen, voor betere hygiëne en voor modernisering. Het beurzenprogramma loopt nog steeds, zij het dat op hun verzoek nu ook talentvolle jongens in aanmerking komen. Verder helpen we de scholen met sanitaire voorzieningen, schoon water, sport en leermiddelen.


Anno 2020 zetten we extra in op kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dat is nog bedroevend laag. SEHH sponsort al enkele jaren (bij)scholing van leerkrachten en schoolverlaters. Zij beloven om na hun onderwijsstudie als leraar naar hun school terug te keren.

Vanaf september 2019 krijgen de vijftig leraren van SDA SS Yele een training in beter lesgeven. Het programma wordt verzorgd door de Engelse organisatie EducAid, gevestigd in Sierra Leone. Deze organisatie leidt lokale trainers op, die in o.a Yele hun werk doen.

In 2020 komt in Yele, met mede onze steun, een Science-leslokaal gereed, waar op niveau kan worden lesgegeven. Deze aanwinst en het trainingsprogramma maken onderdeel uit van een gezamenlijk project met de Nederlandse Lion Heart Foundation (LHF), dat in Yele een ziekenhuis exploiteert.

 

Lion Heart Medical Centre

In 2010 vestigde LHF, in toevallig hetzelfde dorp Yele, een klein ziekenhuis. Het telt zestig bedden en veertig personeelsleden. Aan het hoofd staat een Nederlandse tropenarts. Zij waren in 2015 nauw betrokken bij de behandeling van ebola-patiënten. SEHH heeft hen tijdens en na die epidemie financieel gesteund.

Het LHMC heeft behoefte aan gekwalificeerde krachten, zowel op medisch gebied als in de administratieve en logistieke ondersteuning. ‘Onze’ school zou daarvoor een goede kweekvijver zijn. Die omstandigheden brachten ons bij elkaar voor het opzetten van een gezamenlijk project, genaamd ‘Sustainable workforce LHMC’. Dat houdt in extra training van het personeel van het ziekenhuis en kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het dorp. Dat project is anno 2020 in uitvoering. De Nederlandse organisatie Wilde Ganzen draagt ook bij aan dit project.

 

Komende jaren

De resultaten van de lerarentraining op SDA SS Yele zijn bemoedigend. Wil dit beklijven, dan moet het programma minimaal twee jaar worden voortgezet. Dat betekent voortzetting van het project met het LHMC. Ook voor de andere school, in Yonibana, zou zo’n training waardevol zijn. Wij praten met de directeur van deze school tevens over een voorlichtingsprogramma seksualiteit, dat vroegtijdige zwangerschappen moet voorkomen. Mogelijk dat we het komend studiejaar voor de school in Yonibana een breed programma van training en voorlichting organiseren. Dat gaat dan echt een verschil maken!

De nieuwe waterput voor SDA SS Yele geschonken door SEHH

Beursleerlingen SDA SS Yele

Lion Heart Medical Centre

De bouw van het Science-leslokaal (begin 2020)