ANBI/AVG

Stichting Een Helpende Hand heeft een ANBI status. Hieronder volgen de basisgegevens en een link naar het beleidsplan van de stichting.

 

Statutaire naam:            Stichting Een Helpende Hand

Voernaam:                        SEHH

RSIN-nummer:                8020.40.202

Postadres:                         Berkstraat 21, 2565 MR Den Haag

Emailadres:                       info @ sehh.nl

Telefoon:                           070|365 6168

  

Doelstelling

Hulp bieden aan de allerarmsten, met juist gebruik van aardse hulpbronnen, zonder onderscheid tussen ras, religie of geslacht. SEHH ondersteunt kleinschalige onderwijsprojecten in Sri Lanka en Sierra Leone. De stichting hecht veel belang aan een persoonlijke relatie en vriendschap tussen bestuur, donateurs en begunstigden. Het motto van de stichting is daarom ‘van hart tot hart en van hand tot hand’.

 

Beloningsbeleid
SEHH is een vrijwilligersorganisatie en de bestuursleden verrichten de werkzaamheden onbezoldigd.

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan

  

ANBI-Publicatieformulier

Klik hier voor het formulier

 

Privacy-beleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening van Gegevensbescherming van kracht. De stichting beheert voor haar werk persoonsgegevens. Van donateurs worden naam, woonadres en emailadres opgeslagen en bijgehouden. Wij gebruiken de adresgegevens uitsluitend voor het verzenden van de jaarlijkse nieuwsbrieven en nieuwjaarskaarten. Ingeval van emailverzending voorkomen wij ongewenste verspreiding van adressen door het gebruik van de bcc (blinde kopie). De persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met andere organisaties of personen. In onze (openbare) boekhouding worden alleen donerende organisaties vermeld, niet de namen en adressen van individuele donateurs. Mochten er vragen of opmerkingen zijn over het privacy-beleid, kunt u zich wenden tot het bestuur van de stichting.